Мұқаба Рецензия Сайын Мұратбековтың “Жабайы алма» повестіне рецензия